Na sklonku roku zahájil provoz virtuální operátor City Mobile. Tarify City Mini, Standard, Max a Rodina obsahují dostatek volných jednotek pro málo a středně volající, při překročení volných minut a SMS platíte 1,5 Kč/min a 1,25 Kč/SMS. Další tarif Sekundovka má také nízké jednotkové sazby, i přes účtování po vteřinách.

Tarify City Mobile (síť Vodafone) jsme koncem r. 2013 zavedli do databází tarifonu docela rádi, protože nabízí příznivé ceny. Základní tarify bez nejnižšího s příznačným názvem Sekundovka shrnuje tabulka.

Tarify v tabulce se účtují nejprve za minutu a poté po sekundách (60+1). Tarif Sekundovka, jak napovídá název, má vteřinové účtování a je určen pro málo volající. Za paušál 35 Kč/měsíc můžete volat za 1,8 Kč do jiných mobilních sítí a za 1 Kč/min na čísla v síti City Mobile. Rodinný tarif zahrnuje 3 SIM karty na sdíleném účtu.

Tarif City Max obsahuje 150 MB dat už v základu, u ostatních tarifů lze data přikoupit. Balíčky internetu stojí od 99 Kč za 150 MB až po 319 Kč/měsíc za 1200 MB.

Tarify City Mobile jsou předplácené. Zajímavé je otevření účtu služeb: Nová SIM karta je zdarma, i když za ni zaplatíte 150 Kč. Celou úhradu vám totiž operátor přičte k dobru na účet podobně jako u předplacených karet. Vzniklý kredit můžete čerpat jak na zaplacení paušálního tarifu, tak na minuty a SMS nad rámec paušálu. Stejně tak vám operátor po 6 měsících převede na kredit 300 Kč, které žádá za přenos čísla coby vratnou jistinu.