Ministr Mládek se chystá odstranit z vedení ČTÚ aktivního radního, který koná při ochraně spotřebitelů tak, jak mu ukládá zákon a jeho funkce. Dalším krokem může být likvidace současného šéfa Úřadu. To by vedlo k ohrožení fungování ČTÚ v kritické chvíli, kdy přitlačil na operátory. Ministerstvo je podezřelé z porušování § 5 Zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.

Ministr operátorů Jan Mládek nedávno nesmyslně obvinil člena Rady ČTÚ Ondřeje Malého: "Člen rady Malý nepochopil, že když je v exekutivní funkci, tak se nemá zabývat novinářskými články, ale konat. Bylo by smutné opakovat stejnou chybu a uvěřit slibům člověka, který slibuje to samé, jako by nebyl členem výkonného orgánu. Měli bychom tam dát někoho, kdo bude znamenat skutečnou změnu," uvedl Mládek.

Skutečnost je zcela opačná. Ondřej Malý aktivně vystupoval na veřejnosti, hájil spotřebitele, kritizoval praktiky operátorů a vysoké ceny a poskytoval odborné rady poslancům a senátorům. Mládek konal také: horoval pro vysoké ceny a podpořil novelu proti spotřebitelům. Kroky ministerstva, které řídí, ukazují, že porušuje své zákonné povinnosti.

Zřejmě proto chce ministr Mládek člena Rady ČTÚ Ondřeje Malého v březnu vyměnit za povolnějšího. Nejen jeho, v říjnu hrozí i odstranění předsedy ČTÚ Jaromíra Nováka v době, kdy ČTÚ prosazuje kroky, které by měly narovnat pokřivený telekomunikační trh. Pokud by došlo k výměně člena Rady a ještě předsedy za takové, kteří půjdou na ruku operátorům, mohou být vysoké ceny zakonzervovány na léta dopředu.

Český telekomunikační úřad má pětičlennou Radu Úřadu. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je pět let a není psáno, že se členem rady nemůžete stát opakovaně. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu tří let. Současnému předsedovi Rady byl v dubnu 2016 prodloužen mandát do října 2017, kdy mu končí pětileté funkční období v Radě.

Mládek nyní tvrdí, že je s prací předsedy ČTÚ Nováka spokojen, což by obnášelo prodloužení jeho členství v Radě na dalších 5 let s možným tříletým předsednictvím. Ať už je to pravda nebo lež, do podzimní volby může být všechno jinak. Vzpomeňme Pavla Dvořáka, možného ministerského kandidáta na staronového předsedu ČTÚ, který neplnil zákonné povinnosti předsedy. Nyní je ve stejné situaci Mládkem řízené ministerstvo.

Podle Lidových novin má ministr jména 3 osob (snad i dalších) coby kandidátů za člena Rady ČTÚ namísto Ondřeje Malého. Všichni mají vazby na telekomunikační operátory. Na jedné misce vah leží jejich zkušenosti a u některých i znalost trhu, na druhé spojení na bývalé zaměstnavatele a zákazníky - operátory. Jedno je jisté: nenavrhne-li ministr Ondřeje Malého znovu, odstraní člověka, který se zastával spotřebitelů přesně v duchu zákona a povinností člena Rady a potvrdí, že kope za operátory.

Ocitujme na závěr  § 5 ze Zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.:
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo") a Úřad podporují hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a přiřazených prostředků podnikateli zejména tím, že při rozhodování ve své působnosti
a) zajišťují, aby uživatelé.... získali maximální výhody z hlediska možnosti volby služby, ceny a kvality,
b) zajišťují, aby nedocházelo k narušování nebo omezování hospodářské soutěže v odvětví elektronických komunikací...

Aktualizace: Předseda vlády Sobotka dnes odpoledne sdělil, že ministra Mládka ke konci měsíce odvolá. Na své tiskové konferenci ministr v rozporu se zákonem opakoval, že ceny a tarify nejsou v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.