Chcete-li znát aktuální hodnocení českého mobilního trhu jeho regulátorem, Českým telekomunikačním úřadem, přečtěte si náš úryvek z analýzy úřadu k odůvodnění dočasné tržní regulace. 

V minulém článku pod názvem Český mobilní trh potřebuje zásah regulátora jsme se odkazovali na obsáhlý rozbor českého mobilního trhu, který připravil ČTÚ. Z dokumentu nyní přetiskujeme redakčně upravené a zkrácené shrnutí současného stavu trhu tak, jak ho vidí český regulátor.

1. Postavení ČR v mezinárodním porovnání maloobchodních cen se zhoršilo. Ceny mobilních služeb v ČR jsou nadále nejvyšší v EU. I když dochází k určitému poklesu maloobchodních cen, ceny v jiných zemích EU klesají rychleji než v ČR. Tuto skutečnost potvrzují i nejnovější údaje a analýzy Evropské komise.

2. Postavení nezávislých virtuálních operátorů na maloobchodním trhu se také nelepší, jejich podíl na trhu stagnuje. Nemohou účastníkům nabízet služby za konkurenceschopné ceny. Důvodem jsou zatěžující podmínky na velkoobchodním trhu, který v ČR nefunguje, jak má, tj. nevede k zajištění konkurenčních maloobchodních cen mobilních služeb. Zachování nezávislých virtuálních operátorů a samotného velkoobchodního trhu je ohroženo.

3. Vzhledem k informacím obdrženým od ... se úřad domnívá, že závazek poskytnout přístup na základě národního roamingu v rámci 5G aukce nebude ze strany O2 naplněn dříve než v r. 2023, pokud vůbec, čímž vzniká prodleva mezi současnou nežádoucí situací, jež vyžaduje naléhavé řešení, a účinností tohoto závazku.

4. Regulovaný přístup k mobilním datům v síti 5G může virtuálním operátorům pomoci aktualizovat jejich nabídky jenom v nízké míře, vzhledem k omezenému pokrytí 5G, slabému zastoupení kompatibilních mobilních telefonů a chybějícímu regulovanému přístupu k datům v sítích 4G.

5. ČTÚ dosud neobdržel informaci, která by jednoznačně potvrdila zájem nových síťových operátorů, kteří mají nárok na národní roaming v síti O2, poskytovat velkoobchodní přístup pro virtuální operátory, a vytvořit tak konkurenční tlak na velkoobchodní úrovni a narušit protisoutěžní podmínky mobilních operátorů jednajících v tiché shodě.

6. Velkoobchodní trh bude nadále nestabilní: bude pokračovat odchod virtuálních operátorů z trhu z důvodu jednostranných výpovědí velkoobchodních smluv mobilními operátory a/nebo kvůli nevýhodným velkoobchodním podmínkám a nedostupnosti klíčových nabídek mobilních operátorů (tarify nad 1,9 GB dat měsíčně).

7. V důsledku zvyšování maloobchodních cen mobilními operátory by mohly velkoobchodní ceny růst ještě více.

8. Virtuální operátoři budou nadále vytlačováni z trhu také agresivní nabídkou balíčků mobilních služeb, pevného internetu a TV služeb mobilními operátory. Virtuální operátoři je nemohou úspěšně nabízet kvůli nedostupnosti mobilní složky balíčku. Tím bude docházet k jejich vytlačování nejen z maloobchodního trhu mobilních služeb, ale také z trhu pevných služeb.