Poláci se i v r. 2019 těšili příjemně nízkým cenám mobilních tarifů. Za uplynulé čtyři roky se znovu snížily a tarify nabyly na objemu služeb. Polské neomezené tarify jsou stále několikanásobně levnější než české.

Polské ceny mobilních tarifů jsou jedny z nejnižších v Evropě, ne-li vůbec nejnižší. Zlí jazykové tvrdí, že se to odráží v kvalitě připojení. Sami při návštěvách Polska žádnou újmu nekvalitního spojení nepociťujeme. Největší polský operátor Orange uvádí ve výroční zprávě za r. 2018 venkovní pokrytí LTE signálem 99,8% obyvatelstva a 98% území Polska. Podobná čísla platí i v Česku.

V r. 2015 jsme nahlédnutím do polského mobilního trhu ukázali, že se české ceny pro domácnosti s polskými dají těžko porovnávat. Za obrovské cenové rozdíly nemohl ani větší trh, ani kvalita služeb, ale důsledná politika polského regulátora UKE (obdoba ČTÚ) a pořádná dávka konkurence.

I v r. 2019 zůstaly polské ceny podstatně výhodnější než v Česku. T-Mobile sice v r. 2015 strašil, že jsou ceny v Polsku tak nízké, že z trhu odejde, ale v r. 2019 měl ceny ještě nižší, obsah tarifů bohatší a v Polsku funguje vesele dál. Zatímco v r. 2015 stály neomezené tarify s 1 a 3 GB 195 resp. 325 Kč, v r. 2019 je T-Mobile prodával s 5 GB za 238 Kč a s 15 GB za 299 Kč/měsíc. Heyah, virtuální značka polského T-Mobilu, je s neomezenkou s 5 GB dat za 183 Kč ještě levnější.

V r. 2019 podobně poklesly ceny a nabyly na obsahu tarify polských mobilních operátorů Orange, Play a Plus. Polskou zvláštností jsou tarify s neomezenými daty, kdy rychlost připojení klesne po vyčerpání kvóty dat plnou rychlostí na 1 - 2 Mbit/s. Objem rychlých dat byl v r. 2019 i tak vyšší než v r. 2015, konkrétně 15 a 30 GB u tarifů Orange Plan Mobilny 55 a 75, zatímco ceny podstatně nižší.

Patrně nejlevnější polský mobilní operátor Play nabízí neomezený tarif Solo M s 10 GB za 153 Kč nebo Solo L včetně neomezených dat (15 GB plnou rychlostí, pak 1 Mbit/s) za 183 Kč měsíčně.

Polské ceny se tedy v uplynulých 4 letech z nízkého základu dále snížily. České nebo slovenské ceny byly na konci r. 2019 úplně jinde. Rozdíl zřetelně vynikne u stejného operátora T-Mobile: v Polsku neomezený tarif s 15 GB prodával za 299 Kč/měsíc, v Česku s 16 GB dat za trojnásobek 950 Kč. Ke stejně nelichotivému poměru cen dospějeme i tehdy, porovnáme-li ceny slovenského a polského Orange.