Z novely telekomunikačního zákona, která je na cestě do Poslanecké sněmovny, vypadl zákaz nabízení jiných než ceníkových cen. Zůstalo zkrácení doby přenosu čísla, odstoupení od smlouvy při změně podmínek a rozšíření sankcí operátorům. Předseda Rady ČTÚ stále věří v datové jaro, trh prý po novele rozhýbou naštvaní zákazníci.

13. března vláda zveřejnila upravený návrh novely Zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. (ZEK), který půjde ke schválení Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR. Konečnou verzi s vyznačením navrhovaných změn si můžete stáhnout z vládního portálu.

Z novely podle očekávání vypadl zákaz individuálních cen propašovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zkrátí se doba přenosu čísla na 10 dnů, operátor bude muset zákazníkovi avizovat změnu podmínek a ten získá právo od smlouvy bez sankcí odstoupit. ČTÚ nabude pravomoci uložit pokutu za delikt operátora až do výše 10% obratu a peněžitě trestat neplnění závazků z aukcí kmitočtů.

Nyní záleží na Poslanecké sněmovně, jak s novelou při schvalování naloží. Lze očekávat pozměňovací návrhy, ale věříme, že upřená pozornost velkých médií pomůže, aby vládou schválený návrh prošel beze škodlivých změn naivních nebo zištných poslanců.

Budova Českého telekomunikačního úřadu v Praze

ČTÚ oznámil, že členovi Rady Ondřeji Malému skončil 14. března pětiletý mandát. V říjnu končí mandát i předsedovi Rady ČTÚ Jaromíru Novákovi. Měl by být do funkce novým ministrem Havlíčkem brzy znovu navržen. Ministr by tím potvrdil, že poslední kroky úřadu podporuje. Operátoři budou vyvíjet tlak na prosazení svého člověka, který by jim šel na ruku víc než současný předseda.

Jaromír Novák v posledním rozhovoru znovu vyjádřil názor, že novela ZEK pomůže snížit ceny a nesmyslně dodal, že trh rozhýbou naštvaní zákazníci. Není pro to žádný důvod, nemají kam jít. Pohnout s trhem je v prvé řadě úkolem ČTÚ. I když předkládanou novelu zákona potřebujeme, spotřebitelských cen se přímo netýká a jejich snížení nezpůsobí.