Zatímco T-Mobile a Vodafone si přestaly hrát na tarifní slevy při časovém závazku a postupují vůči zákazníkům otevřeně, O2 pokračuje ve hře dvojích cen, nižších s časovými závazky, a vyšších bez nich. Nechcete-li nic než slušný tarif a toužíte právě po O2, volte v klidu levnější tarif se závazkem. Odejít můžete stejně kdykoliv.

Podíváte-li se do ceníku O2 nebo na jeho stránky, zjistíte, že u každého osobního mobilního tarifu dosud uvádí dvě ceny: bez časového závazku a se závazkem 24 měsíců. Dvouleté tarify O2 ponechalo o 150 Kč/měsíc levnější než bezzávazkové i poté, co vstoupila v platnost novela zákona o e-komunikacích odstraňující vysoké pokuty za předčasné opuštění operátora při časovém závazku. I v případě tarifů s časovým závazkem lze snadno odejít: s 5% pokutou první 3 měsíce nebo později zcela beztrestně.

Každý zákazník to však neví a O2 používá obchodní strategii, která sice není v rozporu s platnou legislativou, ale k transparentnosti vůči zákazníkům má daleko. Při on-line objednávce tarifu bez závazku O2 jednoduše přihodí k ceně 150 Kč měsíčně - spoléhá na setrvačnost a neinformovanost uživatelů? Neznalý zákazník se uváže na 24 měsíců s ošemetnou výhodou nižší ceny tarifu a může další 2 roky žít v domnění, že je u operátora pod hrozbou pokuty pevně vázán, ač tomu tak ve skutečnosti není.

Jiná situace nastává u O2 v případě, když si společně s tarifem koupíte např. zlevněný mobilní telefon. Předčasný odchod může O2 potrestat úhradou poskytnuté slevy za přístroj a ukončením splátkového režimu. U pevnolinkových služeb může zabolet doúčtování odpuštěných instalačních poplatků, poskytnutí zlevněného koncového zařízení apod.

T-Mobile a Vodafone mají průhlednější ceníky. T-Mobile uvádí jedinou, bezzávazkovou cenu, a časový závazek platí teprve při pořízení zvýhodněného přístroje. Vodafone ceník sice zkomplikoval, ale nerozlišuje ceny tarifu na základě časového závazku. Pro domácnosti a podnikatele se cena tarifu s časovým závazkem a bez něj neliší.

Dlužno dodat, že nákup telefonu a dalších zařízení u českého mobilního operátora se vyplatí jen výjimečně. Vícekrát jsme prokázali, naposledy zde, že české operátorského ceny přístrojů jsou i po slevě za předražený tarif vysoké nejen ve srovnání se sousedy, ale i s volným trhem.

Zvláštností O2 je prodej telefonů na splátky přes sesterský Home Credit. Firma nepodmiňuje splátkový prodej časovým závazkem k tarifu, ale zákazník musí používat mobilní hlasový tarif nebo tarif s mobilním internetem O2 (je jedno, jestli se závazkem nebo bez závazku), jinak slevy i splátky zmizí. Vazba mezi tarifem a přístrojem tedy existuje, ale není tak přímá jako u konkurence.

O2 v článku 11.2 Všeobecných obchodních podmínek uvádí o výpovědi služeb se závazkem gumové ustanovení: "Možnost výpovědi u služeb se závazkem může být omezena, podmíněna úhradou paušálního odškodnění nebo může mít za následek dodatečnou úhradu takového odškodnění..."

V dané souvislosti je pozoruhodný návrh smlouvy se zákazníkem ze stránek O2 datované 3.3.2020, rovněž hovořící o paušálním odškodnění. Tvrdí se zde, že "...Při ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání závazku dohodou nebo výpovědí z vaší strany je O2 oprávněna vám vyúčtovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy (paušální odškodnění). Výše paušálního odškodnění je ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících od ukončení smlouvy do konce jednané doby trvání závazku."

K návrhu smlouvy O2 jsme požádali o vyjádření Český telekomunikační úřad.