Vodafone a od 15.11. nejspíš i T-Mobile jsou novými službami Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn na hraně síťové neutrality. Novinky mohou mít negativní dopad nejen na koncové uživatele, ale i na velkoobchodní partnery a poskytovale aplikací a obsahu internetu.

V předchozím článku o nové službě Vodafone Pass jsme poukázali na její negativa a rizika, mj. na možné narušení tzv. síťové neutrality. K tématu neutrality provozovatele sítě se nyní vracíme podrobněji.

Co je síťová neutralita? Podle Wikipedie "Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu." Žádná internetová služba tak nesmí být zvýhodněna nebo omezena na úkor jiných služeb.

V českém prostředí je vykladačem pojmu síťové neutrality Český telekomunikační úřad. V r. 2013 vydal pravidla a doporučení k síťové neutralitě. Ty přebilo nařízení Evropského parlamentu 2015/2120 a pokyny sdružení evropských telekomunikačních regulátorů BEREC ze srpna 2016, které ČTÚ ještě doplnilo letošním vyjádřením.

Má poskytování jistých služeb od vybraných poskytovatelů za podmínek cenového a datového zvýhodnění Vodafonem a T-Mobilem znaky porušení síťové neutrality? Domníváme se, že má. Jde o tzv. zero rating, obchodní praktiku zpoplatnění přenesených dat nulovou nebo neobvyklou sazbou, v daném případě upřednostňováním zdrojů, protokolů, služeb a aplikací pro streaming hudby a videa, přístup k sociálním sítím a používání aplikací chatu. U mobilních sítí s oligopolem operátorů a omezenou přenosovou kapacitou představuje větší riziko než u pevného neomezeného přístupu k internetu doma.

Úplná neutralita internetu je ideál, který je technicky a současně ekonomicky nedosažitelný. Jestliže by se kupříkladu přenosová síť chovala stejně k hlasovým a video službám jako k e-mailům, dobře bychom se neslyšeli ani neviděli. Traffic shaping je zde nutný. Chovat se zcela neutrálně by pro síťové operátory znamenalo jen stavět a provozovat sítě bez dalších služeb. Pokud však dochází k významnému porušování síťové neutrality, je omezována konkurence a volná soutěž na trhu. Kupříkladu virtuální mobilní operátoři skoro jistě nebudou schopni nabídnout stejné služby zdarma nebo bez omezení objemu dat jako síťoví operátoři nebo za ně budou muset platit tak vysoké částky, že zkrachují.

Vodafone a naposledy i T-Mobile službami Vodafone Pass a StreamOn síťovou neutralitu nejspíš právě bourají. Svými službami internet rozebírají na typově a aplikačně privilegované služby a jejich poskytovatele. Nedosti na tom, své kontraverzní kroky síťovou neutralitou obhajují. Jejich tvrzení o zpřístupnění těchto služeb všem poskytovatelům i zákazníkům žádnou záruku proti zneužití neskýtá.

T-Mobile s odvoláním na nutnost dodržení síťové neutrality v červnu zrušil tarify Twist internet na týden+ a Twist internet na měsíc+, které zahrnovaly neomezený přístup na sociální sítě. U své značky Kaktus v červenci ze stejného důvodu zrušil tarif Facebook zadarmo, vzápětí ovšem službu nahradil extra daty jen pro sociální sítě.  Od 15.11. připravuje služby StreamOn (běží již v zahraničí) s upřednostňováním hudebních a filmových dat. Z hlediska zero ratingu žádný rozdíl mezi zrušenými a zaváděnými službami není.

Vodafone zneužívá síťovou neutralitu na druhou. Neutralitou obhajuje nutnost dokupování "univerzálních" dat, aby zákazník mohl používat Vodafone Pass a zvýhodněné služby, které síťovou neutralitu narušují.

T-Mobile i Vodafone nemohou současně tvrdit, že síťovou neutralitu dodržují, když si ji berou na pomoc při rušení starších služeb a obratem ji porušují jinou formou u nových. Audio, video, sociální a chatovací služby T-Mobilu a Vodafonu představují nástroj k zakonzervování mobilního trhu a mohou ohrozit jak virtuální mobilní operátory, tak nezávislé poskytovatele aplikací a obsahu. Jak a zda vůbec se k novinkám postaví ČTÚ těžko odhadovat, ale posouzení by mělo proběhnout rychle a s jasným závěrem.