Od 1. července letošního roku nabylo účinnosti rozhodnutí Evropského soudního dvora o zákazu nabízení speciálních datových balíčků určených pouze pro vybrané typy datových služeb, např. pro přístup k sociálním sítím nebo streamovanou hudbu a video.

Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu. Neutralita znamená i rovné ceny za přenos dat nehledě na jejich obsah, typ, zdroj či příjemce dat. Tolik Wikipedie.

Příkladem mobilních tarifů narušujících až do 1.7.2022 uvedený princip byly tarify Kaktus Neřešto s 6 a 16 GB volných dat společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ke kterým poskytovatel přidával neomezená data učená výhradně pro sociální sítě, nebo již zrušené tarify T-Mobile StreamOn či O2 Spotify. Za další příklad mohou sloužit tarify Vodafone Pass pro sociální sítě, hudbu, video a další služby, které operátor ukončil teprve počátkem letošního června.  T-Mobile zrušil nabízení tarifů Neřešto až 1.7.2022 s datem účinnosti soudního rozhodnutí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 síťovou neutralitu a nediskriminační princip založený na rovnosti dat upravuje již 7 let, přesto bylo operátory vykládáno svérázně, o čemž svědčí výše zmíněné tarify Neřešto a Vodafone Pass platné ještě minulý měsíc. Tarify Neřešto byly i ukázkovým příkladem tzv. zero ratingu, obchodní praktiky poskytování služeb za nulovou cenu, která v důsledku omezuje konkurencí a přístup uživatelů k datovým službám. Konečný zlom v chování operátorů znamenal teprve rozsudek Evropského soudního dvora z 15.9.2020, který nabyl účinnosti 1.7.2022.

Zajímavostí může být, že jak tarify Kaktus Neřešto, tak Vodafone Pass jsou nadále provozovány pro zákazníky, kteří si je zakoupili ještě před datem zrušení. Není už možné je koupit a aktivovat.