Složité ceníky operátorů vyžadají vkládat do cenových kalkulátorů spoustu údajů. Ne každý uživatel ale chce nebo může více údajů vložit. Provozujeme proto dvě kalkulačky mobilních tarifů: Základní a Přesnější. Obě spustíte ze vstupní stránky, přesnější až zašktnutím volby nad tlačítkem Vyhledat tarify.

Základní kalkulačka musí pracovat se statistickým údaji o chování obvyklého uživatele, zatímco Přesnější kalkulačka dokáže zpracovávat osobní data o používání mobilu daným uživatelem. Každá z kalkulaček je tak určena pro jinou skupinu uživatelů, zpracovává odlišné vstupní údaje a výsledek výpočtu má jiný význam.

Základní kalkulačka
Je určena pro nové a stávající uživatele mobilů, kterým stačí méně přesný odhad vhodného tarifu. Do kalkulačky vkládáte minuty, které odhadujete, že jste provolali, či plánujete provolat. Kalkulačka vám poví, který z tarifů bude nejvýhodnější pro obvyklého uživatele, který provolá vámi zadaný objem minut.

Přesnější kalkulačka
Je určena stávajícím uživatelům mobilů, kteří hledají výhodnější tarif než mají. Zadáváte minuty udávané vaším operátorem ve vyúčtování, které vám zasílá. Kalkulačka vám po výpočtu řekne, který z tarifů je nejvýhodnější pro vás osobně.

Nechcete-li tedy nebo nemůžete zadávat více údajů a stačí vám obecný odhad, volte základní kalkulačku. Potřebujete-li spolehlivější doporučení pro sebe, použijte přesnější kalkulačku a vyplňte všechny údaje podle vyúčtování.

Další podrobnosti naleznete v Nápovědě.