Novela zákona o e-komunikacích platná od 1.4. podstatně mění vztah zákazník - operátor. Dochází k odstranění pokut za předčasné ukončení smluv na dobu určitou. O přenos telefonního čísla zákazník žádá jen u nového operátora.

Česká vláda prodloužila omezení volného pohybu osob platné do 1. dubna o dalších 10 dnů. V případě telekomunikací platí od stejného data pravý opak: nastává svoboda pohybu mezi operátory. Dnem 1.4. 2020 začíná účinkovat novela zákona o elektronických komunikacích 311/2019 Sb.

Novela přináší následující změny a výhody pro domácnosti a podnikající fyzické osoby :

 • Ruší se pokuty za předčasné ukončení smlouvy: první 3 měsíce zaplatíte 5% tarifního paušálu nebo minimálního plnění do konce úvazku, poté lze operátora změnit bez pokuty
  (týká se i živnostníků a malých podnikatelů, smluv nových i  uzavřených před 1.4.2020 a pevných linek, internetu a TV služeb)
 • Doba přenosu telefonního čísla se zkracuje  z 10 na 2 pracovní dny
  (k přenosu dojde 3. pracovní den po předání žádosti, musíte už mít SIM kartu nového operátora u mobilních a přípojku u pevných čísel)
 • S žádostí o přenos čísla se obracíte přímo na nového operátora
  (je stále možné použít také starý postup s kontaktováním současného i nového operátora - někdy je vhodnější)
 • Přenesení čísla k jinému operátorovi je vždy bezplatné
  (platí pro příchod k novému i opuštění starého operátora)
 • U předplacenek operátor musí vrátit nevyčerpaný kredit
  (po odečtení odůvodněných nákladů)

K přenosu mobilního či pevného čísla (pouze hlasového, nikoliv internetu - u něj se používá kód pro ukončení služby KPU) stačí vybrat si vhodný tarif u nového operátora, znát OKU, což je 14místný Ověřovací Kód Účastníka, a mít po ruce osobní dokumenty. Na nového operátora se s žádostí o přenesení čísla můžete obracet telefonicky, mailem, využít webový formulář či osobně. Budeme raději, když se obrátíte na nás - pomůžeme vám, a vy nám.

Chcete-li smlouvu namísto přenesení čísla pouze ukončit, platí výpovědní lhůta 30 dnů a pochopitelně se obracíte pouze na stávajícího operátora.

OKU naleznete ve fakturách, v aplikacích operátorů, v zákaznických účtech na webových stránkách, v přílohách smluv nebo vám ho operátor již zaslal mailem a SMS. Údaje pro přenos je nutné přejímajícímu operátorovi sdělit nejpozději předposlední pracovní den před skončením smlouvy, jinak nelze zaručit přenesení čísla.

Postup pro přenesení mobilního nebo pevného čísla je od 1.4.2020 jednoduchý (starší, složitější postup je doporučovaný např. při přenosu více čísel) :

 1. Sdělte novému operátorovi telefonní číslo, které chcete přenést, OKU a zvolený tarif
 2. Prokažte mu svoji totožnost a sjednejte si termín přenesení
 3. Počátkem 3. pracovního dne nebo v určený pozdější termín bude číslo přeneseno
 4. Aktivujte novou SIM kartu nebo pevnou přípojku - postup aktivace vám sdělí nový operátor

Podrobnější údaje o podmínkách a postupu přenesení čísla u mobilních operátorů:

Přenos telefonního čísla (mobilního i pevného) vymezují nové Všeobecné obchodní podmínky O2. Od 1. 4. 2020 podle operátora stačí, když mu sdělíte přenášené telefonní číslo a OKU, a sjednáte s ním termín přenesení. K přenosu dojde po předání žádosti nebo později dle sjednaného termínu, pokud je zřízena přípojka O2 či jste převzali a aktivovali SIM kartu O2. Zde je nový postup přenosu.

Nové obchodní podmínky přenesení mobilního nebo pevného čísla k T-Mobilu naleznete zde a postup tady. V případě přenesení pevného čísla jinak než pomocí OKU lze postupovat s využitím formuláře CAF. Opět stačí kontaktovat přejímajícího operátora.

Podmínky přenosu mobilního čísla upravují podrobně Podmínky služby přenositelnosti čísel účinné od 1.4.2020, pro pevné číslo platí tento dokument. Vše popisuje Vodafone souhrnně tady, postup je ale nanejvýš stručný.

U ostatních (virtuálních) operátorů se řiďte pokyny pro přenesení čísla na stránkách příslušného operátora. Odkaz na přenos uvádíme v menu OPERÁTOŘI v detailu každého operátora, viz např. GoMobil.