Roamingové příplatky v EU skončí již 15. června. Za volání a SMS začneme všichni platit stejně jako doma. Objem dat za domácí cenu bude omezen výší mobilního paušálu nebo kreditu. Při překročení roamingových pravidel může operátor účtovat příplatek.

Nové roamingové ceny jsou definitivní a vstoupí v platnost za 2 měsíce. Všude v EU začneme za volání a textové zprávy platit stejné ceny jako doma. Účinnosti nabudou také další pravidla, která mají ochránit operátory s nízkými domácími cenami a zamezit převažujícímu používání služeb zahraničních operátorů v zemi trvalého nebo dlouhodobého pobytu.

Tabulka ukazuje současné ceny roamingu v EU platné do poloviny června a nový stav od 15.6. Zákazníci s paušály nyní využívají volné domácí jednotky a doplácejí nanejvýš příplatky v tabulce (ceny s DPH při kurzu 1 € = 27 Kč). Od 15.6. příplatky zmizí a v EU začnou platit ceny jako doma. Zatímco u minut a SMS žádný strop jednotek čerpaných za domácí cenu v EU nebude a přijaté hovory a SMS budou vždy zdarma, u mobilního internetu to beze zbytku neplatí.

Objem dat, který půjde v roamingu EU spotřebovat, aniž bychom hradili víc než doma, se vypočte jako podíl dvojnásobku ceny domácího paušálu a maximálně povoleného příplatku za překročení stanoveného limitu (letos 252 Kč/GB). Příklad: Máme neomezený tarif s 1,5 GB dat za 749 Kč/měsíc, pak 2*749/252 = 5,94 GB. Vysoká česká cena zde způsobí, že žádný příplatek za data k domácímu paušálu v roamingu nezaplatíme.

Stejné pravidlo se použije, máme-li datovou SIM bez volání a platíme čistě za data. Např. při paušálu s 10 GB dat za 499 Kč lze bez příplatku čerpat jen do objemu 2*499/252=3,96 GB. Jinými slovy, pro čerpání volných dat za domácí cenu platí hranice 126 Kč/GB (polovina příplatku). Objem dat v EU za domácí cenu se omezí jen při nižší ceně než 126 Kč/GB, při vyšší ceně omezen není. Stačí cenu hlasového nebo datového tarifu vydělit 126 Kč a dostanete váš objem dat bez příplatku.

Uživatelé s předplacenými kartami, kteří služby hradí z kreditu podle skutečné spotřeby, platí za volání a SMS stejné ceny jako doma. U předplacenek je objem dat čerpaných v EU za cenu doma dán podílem kreditu při zahájení datového roamingu a maximálního příplatku za data 252 Kč/GB. Zákazník s předplacenkou nezaplatí za 1 GB víc než právě částku příplatku.

Regulace používání zahraničních SIM karet v ČR a českých SIM v jiných státech EU

Pravidlo stejné ceny jako doma platí pro cestující osoby. Nadměrné užívání zahraniční SIM v zemi trvalého nebo dlouhodobého pobytu regulují roamingové příplatky. K ochraně operátorů v roamingu Evropská komise schválila ukazatele indikující nežádoucí chování uživatele:

1. Vyšší spotřeba v roamingu než doma během uplynulých 4 měsíců
2. Delší používání SIM v roamingu než doma během uplynulých 4 měsíců
3. Dlouhodobě neaktivní SIM užívaná převážně či výhradně v zahraničí
4. Postupné užití více zahraničních SIM karet s paušálním tarifem stejným zákazníkem

Pokud zákazník do 14 dnů po upozornění své chování uspokojivě nevysvětlí, je operátor oprávněn začít mu účtovat příplatky k domácí ceně. U dat je jejich výše omezena na oněch 252 Kč s DPH za 1 GB (0,24 Kč/MB), u volání 1,05 Kč/min a textových zpráv 0,33 Kč/SMS.

Možná účinnějí překážkou používání zahraničních SIM doma mohou být ceny volání do zahraničí. Volání z takové SIM v ČR do českých sítí je voláním do zahraničí, nikoliv roaming, a ceny volání do zahraničí nejsou regulovány. Mohou být i v řádu desítek Kč/min nebo naopak v ceně tarifu (zatím).

Poznámka nakonec: Ceny příplatků za data během následného pětiletého období klesnou až na 0,08 Kč/MB. Již 1.ledna 2018 se příplatek sníží na 0,19 Kč/MB a pak počátkem každého následujícího roku až do r. 2022.