Rok 2013 byl ve znamení pokusů o 4. operátora v aukci, změn v ČTÚ, levnějších neomezených tarifů a nástupu virtuálních operátorů. Zatímco aukce skončila neúspěchem, zbylé události měly na český trh příznivý vliv a společně přispěly ke snížení cen mobilních služeb na snesitelnější úroveň. Pozitivní jsou i prodeje O2 skupině PPF a  GTS T-Mobilu, které pomohou vyrovnat konkurenci.

Rok 2013 přinesl českému telekomunikačnímu trhu události, které ho doslova obrátily naruby. Je obtížné určit, která z událostí byla významnější. Byl to společný efekt všech. Pokud by kupříkladu nebylo aukce a virtuálních operátorů, těžko by O2 v dubnu přišlo s neomezenými tarify.

Ceny mobilních tarifů pro domácnosti
O2 v dubnu 2013 nasadilo až čtvrtinové ceny neomezených tarifů oproti r. 2012. Zatímco cena tarifů s neomezeným voláním se ještě zkraje roku pohybovala kolem 3200 Kč/měsíc, v dubnu rázem poklesla na 749 Kč, viz náš schematický obrázek (MNO = mobilní (síťový) operátor, MVNO = virtuální mobilní operátor). Zbývající operátoři reagovali ještě výhodnějšími tarify: T-Mobile přidal 0,5 GB dat a Vodafone kontroval 699 Kč/měsíc.

Ani tyto ceny nevydržely po celý rok, když první vlna zájemců byla uspokojena během několika měsíců. Nízké reálné výdělky a pokrytí mobilními službami v ČR ve srovnání s vyspělými trhy k dalším nákupům sice nemotivují, přitažlivost neomezených tarifů je však v jednoduchosti a v malých cenových rozdílech oproti příbuzným tarifům.

Z obrázku je zřetelná nižší cenová hladina u virtuálních mobilních operátorů než u mobilních síťových operátorů. U koše s nízkou spotřebou je zhruba poloviční. Neomezené tarify dostali virtuální operátoři k dispozici až po polovině roku, ale koncem roku u nich už bylo možné koupit neomezené volání a SMS za 500 Kč a s internetem za 600 Kč/měsíc.

Virtuální mobilní operátoři
Od poloviny roku jsme sledovali prudký růst počtu virtuálních operátorů. Ti jsou nyní hlavní silou rozhýbávající trh. Virtuální operátoři zatím obsluhují pár procent zákazníků, jejich tržní podíl a počet však stále roste. Kde se zastaví bude vedle obratnosti virtuálů záležet na velkoobchodních nabídkách operátorů a na ČTÚ, jak splní svoji úlohu regulátora.

Ne všem virtuálním operátorům se ale dařilo. Někteří zveřejnili ceníky svých mobilních služeb, ale do dnešního dne je nespustili. Soudě z počtu změn cen i obsahu tarifů potřebovali začínající operátoři své služby také důkladně doladit. Nejpozději v příštím roce nás přitom čeká konsolidace trhu a nejslabší z nováčků svoji činnost ukončí nebo je pohltí silnější.

Někdy uváděné počty virtuálních operátorů v ČR mohou být přehnané, přesto jsme jich napočítali rovných 40 (plus 4 zprostředkující operátory, MVNE). Další se sice za virtuální operátory označují a čistě z definice jimi snad i jsou, nenaplňují však rámec zákonných podmínek nebo zájemce uzavírá smlouvu s jinou právnickou osobou.

Co si slibujeme od r. 2014
Od operátorů na prvním místě očekáváme zlepšení kvality mobilních služeb, zejména pokrytí ČR mobilním datovým spojením a zvyšování jeho rychlosti. Od ČTÚ si přejeme účinné hájení zájmů občanů ČR, virtuálních mobilních operátorů a další profesionalizaci. Virtuální mobilní operátoři by pak měli upevnit své služby a na trhu se natrvalo usadit.

Řada je i na uživatelích: Přáli bychom si, aby se víc zajímali od koho, v jaké kvalitě a za jakou cenu si kupují služby, které dennodenně potřebují, nenechávali se nalákat na marketingové polopravdy a použili raději kalkulátory tarifonu. Neváhejte změnit operátora, pokud nebudete se službami a cenami spokojeni, je to teď snazší než kdykoliv dříve.

Tarifon pak v r. 2014 chystá další rozvoj a uživatelům snad příjemná překvapení.