Na apríla české domácnosti a malí podnikatelé přivítají zrušení pokut za předčasné ukončení smlouvy a zároveň snazší přechod k jinému operátorovi. V našem článku se na příkladu nových obchodních podmínek O2 dozvíte, jak po 1. dubnu postupovat při přenosu mobilního čísla.

Už za měsíc začnou pro domácnosti, živnostníky a menší podnikatele platit příznivější pravidla přechodu k jinému mobilnímu operátorovi. Umožnila je novela zákona o elektronických komunikacích 311/2019 Sb účinná od 1. dubna 2020. O jaké změny jde, jak novelu promítnou do obchodních podmínek operátoři a jaký bude nový postup výměny operátora?

Novelizovaný zákon o elektronických komunikacích 107/2005 Sb z loňského roku přináší spotřebitelům a fyzickým osobám - podnikatelům několik změn. Jde o úpravy významné obchodně a procesní změny s okrajovým dopadem.

Přínos novely spočívá především v odstranění pokut za předčasné ukončení smlouvy, a to i zpětně za dříve uzavřené smlouvy. Novela de facto ruší tarifní časové závazky vůči operátorům. Pouze v případě, že smlouvu ukončíte dříve než za 3 měsíce, uhradíte operátorovi 5% pokutu. Ustanovení platí pro domácnosti, nově pro živnostníky a malé podnikatele. Máte-li aktivní smlouvu s časovým závazkem, nedoporučujeme ji vypovídat před 1. dubnem, ale po tomto datu.

Procesní úpravy zakotvují zkrácení doby přenosu mobilního čísla z 10 na 2 dny a jeho zjednodušení tak, že se zákazník obrací pouze na přejímajícího operátora, který se o bezplatný (vždy) přenos postará už sám. Obě ustanovení přinášejí jistá omezení a ovlivní chování operátorů.

Nakolik příznivá všechna zákonná opatření nakonec budou, nerozhodne ani tak novela zákona jako konkurence na trhu: nebude-li nabídka tarifů jinde lepší a celkově pestřejší, bude vliv novely na ceny přechodný a málo významný. Na zabetonovaném českém trhu jde bohužel o variantu pravděpodobnou.

Jak postupovat např. při přenosu čísla k O2 (stejný postup platí i pro ostatní operátory a v opačném směru), které už zveřejnilo nové všeobecné obchodní podmínky platné od 1. dubna? Citujeme z podmínek O2:

"Od 1. 4. 2020 stačí, když nám sdělíte přenášené telefonní číslo i ověřovací kód účastníka („OKU“) pro jeho přenesení, který máte k dispozici od opouštěného poskytovatele, a sjednáte s námi termín přenesení. Můžeme přitom požadovat ověření Vaší totožnosti obdobně dle odst. 3.2 a 3.3. Do následujícího pracovního dne předáme vaši žádost opouštěnému poskytovateli. K přenesení dojde počátkem 3. pracovního dne po předání žádosti nebo pozdější pracovní den dle termínu přenesení, který jste s námi sjednali, a to za podmínky, že u vás existuje technologický bod pro poskytování služby (tj. je zřízena přípojka O2 či jste převzali a aktivovali SIM kartu)."


14místný ověřovací kód účastníka (OKU) je povinný ze zákona a všichni operátoři ho před 1. dubnem budou muset pro své zákazníky připravit - stane se nedílnou součástí uzavřené smlouvy. O2 zákazníkům OKU údajně rozesílá na fakturách (zatím nefunguje). Současní zákazníci T-Mobilu objeví OKU v sekci Moje smlouvy aplikace Můj T-Mobile, noví ho získají v příloze účastnické smlouvy. Podobné lze očekávat od Vodafonu a virtuálních operátorů.

Pro velký počet přenášených čísel O2 doporučuje použít k přenosu namísto OKU stávající postup s ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele) a raději kontaktovat opouštěného operátora, stejně jako dřív. OKU nebo ČVOP je nutné sdělit přejímajícímu operátorovi předposlední pracovní den před skončením smlouvy s opouštěným poskytovatelem, jinak nelze zaručit přenesení čísla.

Výpověď smlouvy nebo konkrétní služby v ní se u O2 podává telefonicky nebo písemně poštou. Při výpovědi bez udání důvodu platí, že bude služba zrušena po uplynutí výpovědní lhůty 30 dnů a přijdete o příslušné mobilní číslo. Je-li důvodem podání výpovědi přenos čísla k jinému operátorovi, mobilní číslo vám samozřejmě zůstává a operátor je povinen ho ve lhůtě 2 dnů přenést.

Jak bude O2 uplatňovat důležitý článek "11.2 Když čerpáte výhody ze smlouvy se závazkem" ukáže praxe:
"Možnost výpovědi u služeb se závazkem může být omezena, podmíněna úhradou paušálního odškodnění nebo může mít za následek dodatečnou úhradu takového odškodnění. Zrušení jednotlivých služeb nemá samo o sobě vliv na závazky z rámcové dohody (pro firemní zákazníky) nebo jiných ujednání k minimálnímu měsíčnímu plnění po určitou dobu."